G-Voetbal

Welkom bij G-Voetbal KFC Marke
Het is onze doelstelling om deze kids met een beperking en met een hart voor voetbal, hun favoriete sport te kunnen laten be­oefenen, om hen (en vaak ook hun familie) aldus uit hun iso­lement te halen.
Wij willen deze vaak vergeten groep, de aan­dacht geven die zij verdienen. Wij zijn de mening toegedaan dat die gasten evenveel rechten hebben als valide mensen en sporters, zij zijn volledig gelijkwaardig aan hen.
Via hun geliefde sport, via gelijk welke sport, komen zij tot ontplooiing, beleven zij vreugde en tegenslag, leren zij wat vriendschap is, leren zij met elkaar en met leiding omgaan. Zij komen daardoor tot ontbolstering en daar willen wij zoveel mogelijk hun families bij betrekken. Dit is het gedachtengoed van G-voetbal Marke dat wij willen uitdragen. Iedere persoon heeft het recht om aan sport te doen, een fundamenteel mensenrecht, onafgezien ras, rang, stand of beperking.

Onze peter en meter die ons project steunen zijn Jean-Marie Pfaff en Justine De Jonckheere. Begin 2019 hebben we onze nieuwe sportieve meter, Gella Vandecaveye mogen verwelkomen.

Ter informatie vind je hier G-Voetbal Marke Brochure 2020