Geboden v/d jonge voetballer

1. Voor de wedstrijd en training kom je steeds op tijd.

2. Je verwittigt je trainer steeds vooraf bij afwezigheid op training of wedstrijd.

3. Je voetbal uitrusting is altijd perfect in orde.

4. De kleedkamers, de douches en het veld gebruik je steeds met respect.

5. Volg steeds de aanwijzingen van de trainer of begeleider op.

6. Je toont steeds voldoende respect voor trainer, begeleider en andere leden van de club.

7. Op training ben je stipt en vlijtig

8. Je begrijpt iets niet, vraag dan steeds uitleg aan je trainer.

9. Op het veld is enkel de bal je doel.

10. Geef nooit je tegenstander, de scheidsrechter of je medemaats de schuld van je mindere prestaties.

11. Je neemt steeds een douche na training of wedstrijd.

12. Na iedere training of wedstrijd borstel je de voetbalschoenen af aan de beschikbare borstels. Het wassen van je schoenen gebeurt buiten in de beschikbare wasbakken.

13. Geen snoep voor training of wedstrijd.

14. Roken, het gebruik van alcohol en drugs zijn ten strengste verboden bij training en wedstrijd.

15. Wensen, ideeën of problemen bespreek je met je trainer, afgevaardigde of met het jeugdbestuur.