Wat te doen bij een sportongeval (voetbal)
Wat te doen bij ongeval of kwetsuur?
formulier aangifte klik hier

  • vraag een ongevallenformulier aan je afgevaardigde, trainer of
   download het formulier door hier te klikken.
  • Laat het medisch getuigschrift invullen door de dokter. Indien er kine zal nodig zijn, laat dit dan zeker noteren !
  • Vul zoveel als mogelijk gegevens in op de zijde "Aangifte van het ongeval" en vergeet vooral niet de klever van je mutualiteit erop aan te brengen.
  • Het ingevulde formulier dient dringend binnen gebracht worden op het secretariaat KFC Marke Kalvariestraat 64 te 8510 Marke, ten laatste binnen de 5 dagen.
  • Laattijdige aangiften zullen door de verzekering geweigerd worden.
  • Indien je toch Kine zou nodig hebben en dit is niet genoteerd op het aangifteformulier, of je hebt bijkomende Kine nodig dan dien je dit VOORAF aan te vragen via het secretariaat KFC Marke. Je bezorgd hiervoor een kopie van het voorschrift aan het secretariaat die de aanvraag aan de verzekering zal doen.
  • De Kine zal maar terugbetaald worden vanaf de datum die op je toestemming van je ontvangstbewijs staat.
  • Wanneer je aangifteformulier aanvaard wordt door de verzekering zal je via het secretariaat een ontvangstbewijs ontvangen. Je dient dit ontvangstbewijs zorgvuldig te bewaren tot dat je genezen ben en/of mag herspelen. Bij genezing of herspelen laat je het voorziene vak door een dokter valideren.
  • Terugbetaling:
   • je laat je eerst terugbetalen door je ziekenkas en desgevallend je hospitalisatieverzekering. Je vraagt aan je ziekenkas een attest voor de sommen dat ten laste blijven van jezelf.
   • Je maakt je (ondertekend door een dokter) ontvangstbewijs + attest van de ziekenkas voor de opleg + de andere ORIGINELE facturen die ten laste blijven van je zelf over naar het secretariaat KFC Marke voor verdere behandeling.
   • contact secretatiaat: Kalvariestraat 64 8510 Marke - 056/328120 - 0496 707459 - secretariaat@kfcmarke.be


  FORMULIER AANGIFTE ONGEVAL KLIK HIER